Roadmap
2021
Chuẩn bị
Q3
Khởi động dự án, mở bán RICE Token
Triển khai Smart Contract và giới thiệu dự án với cộng đồng
Public Fundraising: IEO, IDO (20/07)
Q3 - Q4
Demo Ứng dụng RICE Wallet trên iOS và Android; Xây dựng cộng đồng hơn 20,000 thành viên:
  • Rice Wallet Global (Telegram)
  • Rice Wallet Vietnam (Facebook)
Q4
Soft Launching
Phiên bản Open Beta của RICE Wallet được phát hành trên Google Play & Apple Store với các tính năng cơ bản như Lưu trữ tài sản; Quy đổi & Đầu tư
2022
Launching
Q1
Chính thức phát hành
Ra mắt chính thức ứng dụng RICE Wallet trên iOS và Android với sự hỗ trợ 1000 tokens thịnh hành nhất thị trường.
Q2
Đạt 100.000 người dùng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Q3
Rice Wallet ra mắt các tính năng giúp người dùng kiếm thêm thu nhập thụ động như Farming, Staking.
Q4
Rice Wallet ra mắt các tính năng cho vay.
Cuối
năm
Đạt 500.000 người dùng
2023
Growing
Tháng 01
Ra mắt Hệ sinh thái Tài chính Phi tập trung RICE
Rice Wallet đạt 2 triệu người dùng toàn cầu vào cuối năm. Hoàn thiện hệ sinh thái RICE Wallet.
2024
Growing
Rice Wallet đạt 5 triệu người dùng toàn cầu vào cuối năm.
2025
Growing
Rice Wallet đạt 10 triệu người dùng toàn cầu vào cuối năm.